Διαύγεια

απολογιστικα τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Φεβρουαρίου 2018

2 ημέρες 18 ώρες ago
Θέμα: απολογιστικα τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Φεβρουαρίου 2018
Ημ/νια: 20/04/2018 10:53:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΑΣ0469073-ΧΘΦ
No Reply

προέγκριση του τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Μαϊου 2018

2 ημέρες 18 ώρες ago
Θέμα: προέγκριση του τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Μαϊου 2018
Ημ/νια: 20/04/2018 10:56:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΗΣ7469073-ΛΧΔ
No Reply
Ελέγχθηκε
59 λεπτά 26 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια