Διαύγεια

επισκευή οροφής

5 ημέρες ago
Θέμα: επισκευή οροφής
Ημ/νια: 14/08/2019 10:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΧΕ8469073-ΘΟΖ
No Reply

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών αυτόματου αναλυτή μέτρησης παραμέτρων αιμόστασης.

5 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών αυτόματου αναλυτή μέτρησης παραμέτρων αιμόστασης.
Ημ/νια: 14/08/2019 09:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω6ΩΖ469073-1ΨΘ
No Reply

Τρίμηνη παράταση σύμβασης για την προμήθεια μελανοταινιών και έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας με νέα διαγωνιστική διαδικασία

5 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Τρίμηνη παράταση σύμβασης για την προμήθεια μελανοταινιών και έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας με νέα διαγωνιστική διαδικασία
Ημ/νια: 14/08/2019 09:08:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 69Α7469073-Ο4Ω
No Reply

Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των «Ραμμάτων» .

5 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των «Ραμμάτων» .
Ημ/νια: 14/08/2019 09:10:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Θ1Γ469073-8ΡΖ
No Reply

Έγκριση διακήρυξης για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» και «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»

5 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διακήρυξης για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» και «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»
Ημ/νια: 14/08/2019 09:15:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 61ΑΑ469073-ΜΑΛ
No Reply

Έγκριση διακήρυξης για την προμήθεια «Υπηρεσιών Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων».

5 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διακήρυξης για την προμήθεια «Υπηρεσιών Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων».
Ημ/νια: 14/08/2019 09:22:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ω43469073-5ΟΝ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 44 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια