Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση στεφανιογράφου

3 ώρες 8 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση στεφανιογράφου
Ημ/νια: 22/06/2018 10:24:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Μ7Γ469073-ΠΜΦ
No Reply
Ελέγχθηκε
8 λεπτά 24 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια