Διαύγεια

Ορισμός επιτροπής για τη προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων

11 ώρες 21 λεπτά ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής για τη προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων
Ημ/νια: 18/02/2019 12:40:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΧΑ4469073-9ΦΩ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πλεγμάτων .

11 ώρες 21 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πλεγμάτων .
Ημ/νια: 18/02/2019 13:04:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 97ΘΩ469073-Φ3Π
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 59 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια