Διαύγεια

τροποποίηση απόφασης

7 ώρες 14 λεπτά ago
Θέμα: τροποποίηση απόφασης
Ημ/νια: 14/10/2019 11:10:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 68ΚΦ469073-ΞΚ1
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια μελανοταινιών

3 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια μελανοταινιών
Ημ/νια: 11/10/2019 11:07:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΨΤΛ469073-3Τ8
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 9 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια