Ανακοίνωση Τμήματος Αιμοδοσίας για προσέλευση αιμοδοτών

Το τμήμα Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Αιμοδότες που προσέρχονται για να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό - το αίμα τους - και ενημερώνει ότι τα αποθέματα σε μονάδες αίματος είναι ικανοποιητικά και επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των ασθενών στο νησί μας. Επειδή οι ανάγκες αυτές θα υπάρξουν και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ήταν καλό να υπάρξει, τόσο σωστή διαχείριση, όσο και συντονισμός των αιμοληψιών. Αυτό σημαίνει ότι, στην παρούσα στιγμή, δεν χρειάζονται άλλοι αιμοδότες, τουλάχιστον για σήμερα. Οι αιμοληψίες λειτουργούν:

  • Δευτέρα έως Παρασκευή και 08:00 έως 13:30 και 
  • Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα από 17:30 έως 19:30.

Με εκτίμηση Ν.Υ.Αιμοδοσίας Χίου