Δ.ΙΕΚ, Υπουργείου Υγείας

Η Νοσηλευτική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο" λειτουργεί και αναβαθμίστηκε σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» βάσει του ΦΕΚ 1038/Β'/3-6-2015.

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων, υποβάλλονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Ιστορική Αναδρομή

 • 1991: έναρξη της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) με διετές πρόγραμμα φοίτησης.
 • 2000: μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Α' κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών.
 • 2006: μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών (ΕΠΑ.Σ) Νοσηλευτών διετούς φοίτησης
 • 2015: μετατρέπεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. ΙΕΚ) με την ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας".
 • 2016: λειτουργεί με τις ειδικότητες:
  • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
  • Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Οι απόφοιτοι της σχολής εργάζονται στους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, κλπ)
 • Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δημόσια, Στρατιωτικά & Ιδιωτικά Νοσοκομεία)
 • Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ιδιωτικοί φορείς Υγείας
 • Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές Υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή της Εργασίας, Αθλητικά Σωματεία, Κολυμβητήριο, κλπ)
 • Ως επαγγελματίες υγείας για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Περιγραφή της Σχολής

Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό Προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 4.

Η φοίτηση στην σχολή είναι υποχρεωτική διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας.

Η Φοίτηση είναι Δωρεάν.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται στην «Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο, ΚΕΠ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοσηλευτικής Σχολής.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Α' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο)
 • Ανατομία (θεωρία)
 • Φυσιολογία (θεωρία)
 • Φαρμακολογία (θεωρία)
 • Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
 • Υγιεινή/ Μικροβιολογία (θεωρία)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (εργαστήριο)

Β' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)
 • Παθολογία (θεωρία)
 • Χειρουργική Ι (θεωρία)
 • Γυναικολογία/ Παιδιατρική (θεωρία)
 • Ψυχιατρική/ Νευρολογία (θεωρία)
 • Νοσηλευτική Ι (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Γ' Εξάμηνο

 • Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
 • Αποστείρωση (θεωρία και εργαστήριο)
 • Αιμοδοσία (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Δ' Εξάμηνο

 • Ορθοπεδική (θεωρία)
 • Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Α' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο)
 • Ανατομία (θεωρία)
 • Φυσιολογία (θεωρία)
 • Φαρμακολογία (θεωρία)
 • Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
 • Υγιεινή/ Μικροβιολογία (θεωρία)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (εργαστήριο)

Β' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)
 • Παθολογία (θεωρία)
 • Χειρουργική Ι (θεωρία)
 • Γυναικολογία/ Παιδιατρική (θεωρία)
 • Ψυχιατρική/ Νευρολογία (θεωρία)
 • Νοσηλευτική Ι (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Γ' Εξάμηνο

 • Αποστείρωση - Απολύμανση (θεωρία και εργαστήριο)
 • Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη (θεωρία)
 • Νοσηλευτική Χειρουργική Ι (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Δ' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
 • Χειρουργικές Τεχνικές - Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Τεχνικός Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις

Διαθέτει καλή υλικοτεχνική υποδομή και οπτικοακουστικά μέσα.

Πληροφορίες

Η σχολή στεγάζεται στο ΚΕΦΙΑΠ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2271351108 & 2271351111.