Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR