Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής