Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αναρρόφησης Δικτύου