Πρόσκληση για την Καθαριότητα του Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο" (συμπεριλαμβανομένων των "Ψυχαργώς", "ΚΕΦΙΑΠ", "ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής")