Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης