Ιατρικά Τμήματα

Α. ΤΟΜΕΙΣ Τμήματα Μονάδες
α) Παθολογικός Τομέας 1. Παθολογικό 1. Εμφραγμάτων
  2. Καρδιολογικό 2. Εξωνεφρικής Κάθαρσης
  3. Παιδιατρικό 3. Ενδοσκοπήσεων
  4. Νευρολογικό 4. Αιμοδυναμική
  5. Πνευμονολογικό  
β) Χειρουργικός Τομέας 1. Γενικής Χειρουργικής 1. Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας
  2. Ορθοπεδικό  
  3. Μαιευτικό - Γυναικολογικό  
  4. Αναισθησιολογικό  
  5. Ωτορινολαρυγγολογικό  
  6. Οφθαλμολογικό  
  7. Ουρολογικό  
γ) Εργαστηριακός Τομέας 1. Βιοχημικό  
  2. Μικροβιολογικό  
  3. Αιματολογικό - Αιμοδοσίας  
  4. Παθολογοανατομικής  
  5. Ακτινοδιαγνωστικό  
  6. Φαρμακευτικό  
δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας 1. Ψυχιατρικό  
Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
  2. Βραχείας Νοσηλείας  
  3. Επειγόντων Περιστατικών  
  4. Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης  
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Παραϊατρικού Προσωπικού  
  2. Κοινωνικής Εργασίας