Χρήσιμα Τηλέφωνα

Για το ΕΚΑΒ καλέστε στο 166

Για το Τηλεφωνικό Κέντρο καλέστε στο 2271350100

Διοικητής 2271350-190
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 104
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 100
Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 109
Fax Υπηρεσίας 2271044311

 

Διοικητική Υπηρεσία 2271350-
Τμήμα Προσωπικού 108
Τμήμα Οικονομικού 105
Τμήμα Μισθοδοσίας 196
Διαχείριση Περιουσίας 222
Γραφείο Κίνησης 118
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ραντεβού) 112, 201
Πρωτόκολλο 210
Τμήμα Προμηθειών (Διαχείριση) 106
Τμήμα Προμηθειών (Διαγωνισμοί) 258

 

Εξωτερικά Ιατρεία 2271350-
Προϊστάμενος ΕΙ 127
Προϊστάμενος ΤΕΠ 223
Καρδιολογικό 133
Γαστρεντερολογικό 129
Παθολογικό 130
Νευρολογικό 123
Ορθοπεδικό 128
Ουρολογικό 114
Οφθαλμολογικό 120
Δερματολογικό 117
Επισκέπτες Υγείας 255
Παιδιατρικό 121
Πνευμονολογικό 131
Χειρουργικό 132
ΩΡΛ 113
Ψυχιατρικό 115
Παιδοψυχιατρικό 286

 

Διάφορα Τμήματα 2271350-
Κοινωνική Υπηρεσία 180
Φαρμακείο 125
Εργοθεραπεία 230
Φυσιοθεραπεία 138
ΣΕΣΝΟΧ 209
Πληροφορικής 229
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 200
Τεχνική Υπηρεσία 126
Πύλη - Ασφάλεια 245

 

Παθολογικό Τμήμα 2271350-
Δωμάτιο 1 164
Δωμάτιο 2 165
Δωμάτιο 3 166
Δωμάτιο 4 167
Δωμάτιο 5 168
Δωμάτιο 6 169
Δωμάτιο 7 170
Δωμάτιο 8 171
Δωμάτιο 9 172
Δωμάτιο 10 173

 

Καρδιολογικό Τμήμα 2271350-
Γραμματεία 179

 

Χειρουργικό Τμήμα 2271350-
Δωμάτιο 1 331
Δωμάτιο 1 147
Δωμάτιο 2 148
Δωμάτιο 3 149
Δωμάτιο 3 330
Δωμάτιο 4 150
Δωμάτιο 4 324
Δωμάτιο 5 151
Δωμάτιο 6 152
Δωμάτιο 6 325
Δωμάτιο 7 153
Δωμάτιο 8 154
Δωμάτιο 9 155
Δωμάτιο 10 156
Δωμάτιο 10 334
Δωμάτιο 11 157
Δωμάτιο 12 158
Δωμάτιο 12 332

 

Παιδιατρικό Τμήμα 2271350-
Δωμάτιο 1 248
Δωμάτιο 2 249
Δωμάτιο 3 250
Δωμάτιο 5 308

 

Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα 2271350-
Δωμάτιο 2 215
Δωμάτιο 3 216
Δωμάτιο 4 217
Δωμάτιο 5 218
Δωμάτιο 6 219

 

Εργαστήρια 2271350-
Ακτινοδιαγνωστικό 140
Βιοχημικό 341
Αιμοδοσία 136
Παθολογοανατομικό 355