Περιφερειακά Ιατρεία

Το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού Χίου παρουσιάζονται παρακάτω, με τις ενδεικτικές περιοχές κάλυψής τους: 

1. Κέντρο Υγείας Πυργίου, τηλ. 2271351000
Βέσσα
Ελάτα
Λιθί
Μεστά
Ολύμποι

 

2. Περιφερειακό Ιατρείο Καλαμωτής, τηλ. 2271071277
Καλαμωτή
Άγιος Γεώργιος
Αρμόλια
Πατρικά

 

3. Περιφερειακό Ιατρείο Νενήτων, τηλ. 2271061277
Νένητα
Βουνό
Κοινή
Καταρράκτης
Παγίδα
Φλάτσια

 

4. Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιμασιάς, τηλ. 2271051455
Καλλιμασιά
Έξω Διδύμα
Θολοποτάμι
Μέσα Διδύμα
Μυρμήγκι

 

5. Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Μηνά, τηλ. 2271061277
Θυμιανά
Νεχώρι
Κάμπος

 

6. Περιφερειακό Ιατρείο Καμποχώρων, τηλ. 2271069079
Χαλκειός
Βαβύλοι
Βασιλεώνοικο
Βερβεράτο
Δαφνώνας
Ζυφιάς

 

7. Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων, τηλ. 2271023060
Καρδάμυλα
Αμάδες
Άνω Καρδάμυλα
Πιτυός

 

8. Περιφερειακό Ιατρείο Καμπιών, τηλ. 2272041400
Καμπιά
Βίκι
Κηπουριές
Σπαρτούντα
Φυτά

 

9. Περιφερειακό Ιατρείο Κουρουνιών, τηλ. 2274021444
Κουρούνια
Αφροδίσια
Εγρηγόρος
Κέραμος
Λεπτόποδα
Νενητούρια
Χάλανδρα

 

10. Περιφερειακό Ιατρείο Παρπαριάς, τηλ. 2274021444
Παρπαριά
Άγιο Γάλα
Μελανιός
Τρύπες

 

11. Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού, τηλ. 2274021223
Βολισσός
Διευχά
Κατάβαση
Πυραμά
Πισπιλούντα
Σιδηρούντα

 

12. Περιφερειακό Ιατρείο Λαγκάδας, τηλ. 2271074201
Λαγκάδα
Συκιάδα
Αυγώνυμα
Ανάβατος
Καρυές

 

13. Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρρών, τηλ. 2274061277

 

14. Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών, τηλ. 2271055300

 

15. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών*, τηλ. 2271044271

 

16. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Αεροδρόμιο)*