Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ)

Τα παρακάτω Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ) εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα 2271350201 & 2271350112, κατά τις 12:00 - 14:00.

Προγραμματισμός ΕΙ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αγγειοχειρουργικό     x   x
Αιματολογικό x   x   x
Αιμοδοσία x x x x x
Βιοχημικό/Μικροβιολογικό x x x x x
Γαστρεντερολογικό   x   x  
Δερματολογικό   x   x  
Διαβητολογικό Γραφείο Εκπαίδευσης     x    
Διαιτολογικό     x    
Εμβολιασμοί x x x x x
Εργοθεραπεία x x x x x
Καρδιακή Ανεπάρκεια     x x  
Καρδιολογικό: Έλεγχος Βηματοδότη   x   x x
Καρδιολογικό x x x x x
Λοιμώξεις       x  
Μαιευτικό/ Γυναικολογικό x   x   x
Νευρολογικό x   x   x
Νευροχειρουργικό x   x   x
Νεφρολογικό   x   x  
Ογκολογικό         x
Οδοντιατρικό x   x   x
Ορθοπεδικό   x   x  
Ουρολογικό x   x   x
Οφθαλμολογικό     x   x
Οπτικά Πεδία x        
Παθολογικό   x x    
Παθολογοανατομικό x x x x x
Παιδιατρικό x x x x x
Πνευμονολογικό x       x
Ρευματολογικό x   x   x
Φυσιατρικό x        
Χειρουργικό   x   x  
Ψυχιατρικό x x x x x
Ψυχολόγου x x x x x
ΩΡΛ x   x   x

Για κλείσιμο ραντεβού στα Εργαστήρια: Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, κλπ απαιτείται η επίδειξη του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού, στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΓΕΙ).

 

Για το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Εργαστηρίου: 2271350140.

Προγραμματισμός Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Ακτινολογικό x x x x x
Αξονικός x x x x x
Μαγνητικός x x x x x
Οστικής Πυκνότητας x x x x x
Υπέρηχοι x x x x x

 

Για τα Καρδιολογικά Εργαστήρια, πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: 2271350179.

Προγραμματισμός Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αιμοδυναμικό x x x x x
Υπέρηχοι Καρδιάς x x x x x
Holter x x x x x
Test Κόπωσης x x x x x