Διαύγεια

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ»

2 ημέρες 19 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ»
Ημ/νια: 27/09/2022 12:10:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜ7Ζ469073-Η7Δ
No Reply

συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «BIOΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «BIOΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Ημ/νια: 27/09/2022 11:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6928469073-86Ε
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

3 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
Ημ/νια: 26/09/2022 08:51:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Λ8Θ469073-ΥΨΦ
No Reply
Checked
2 ώρες 25 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια