Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» .

2 ημέρες 19 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» .
Ημ/νια: 24/06/2022 13:50:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9705469073-ΓΧΤ
No Reply
Checked
2 ώρες 28 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια