Βιοχημικό Τμήμα

Το Βιοχημικό Τμήμα στεγάζεται στον πρώτο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου. Eίναι αυτοτελές Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα από το 2012 (ΦΕΚ τ.B' 3461/ 28-12-2012). Καθημερινά, δίδει τεράστιο όγκο πληροφοριών, με καθοριστική σημασία για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση της κάθε ασθένειας. Διαθέτει μια διαρκώς αυξανόμενη γκάμα ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων (ορμονών, καρκινικών δεικτών, καρδιακών δεικτών, επιπέδων φαρμάκων, βιταμινών κλπ.) εξαιρετικής διαγνωστικής αξίας.

E-mail: biochem_lab (@) xioshosp.gr

τηλ. 2271350345

Το Εργαστήριο του Βιοχημικού Τμήματος αποτελεί πηγή πληροφορίας ποιοτικών μετρήσεων στην υπηρεσία του κλινικού γιατρού και του πολίτη, ενώ παρέχει διαρκή ενημέρωση με πολύτιμες πληροφορίες για τους κλινικούς γιατρούς, με σημαντικά οφέλη για τον ασθενή και το ίδιο το νοσοκομείο. Εξυπηρετεί όλες τις Κλινικές, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου καθώς και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρών εκτός Νοσοκομείου. Το Εργαστήριο του Βιοχημικού Τμήματος εκτελεί μια σειρά εξετάσεων σε διάφορα βιολογικά υγρά όπως: ορός, πλάσμα, ολικό αίμα, ούρα, ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, πλευριτικό υγρό, αρθρικό υγρό.

Είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Εργαστήριο με on line επικοινωνία με όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου. Χρησιμοποιεί barcodes σε πρωτογενή δείγματα που φθάνουν στο Εργαστήριο με το σωληνωτό ταχυδρομείο από τα τμήματα.

Χρησιμοποιεί συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για το σύνολο των εξετάσεων και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015. Τώρα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ELOT EN ISO 15189:2012.

Η συμβολή του Βιοχημικού Εργαστηρίου στην αποτελεσματική λειτουργία του Νοσοκομείου είναι καθοριστική, αφού με την ορθολογική του οργάνωση και λειτουργία συμβάλλει:

  1. Στη γρήγορη και ορθή διάγνωση του προβλήματος υγείας του ασθενούς και στη σωστή αντιμετώπισή του.
  2. Στη συντόμευση του χρόνου νοσηλείας του και στη γρηγορότερη επανένταξή του στη παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την αύξηση δυναμικότητας του Νοσοκομείου, για την κάλυψη επιπλέον υγειονομικών αναγκών.
  3. Στη μείωση του κόστους νοσηλείας – θεραπείας του ασθενούς και γενικότερα των νοσοκομειακών δαπανών.

Το Βιοχημικό Τμήμα έχει καταξιωμένη συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών των Πανεπιστημίων στο Βιοχημικό Εργαστήριο, μέσα στα πλαίσια των ΕΣΠΑ 2007-2020, προσφέροντας πολύτιμη γνώση και κλινικοεργαστηριακή εμπειρία στα ΑΕΙ και στους αυριανούς επιστήμονες.

Η στελέχωση του Βιοχημικού Τμήματος αποτελείται από άριστα εκπαιδευμένο, τόσο Επιστημονικό Προσωπικό Κλινικών Χημικών όσο και τεχνολογικό, με όλες τις απαραίτητες διαπιστεύσεις, απολύτως ενημερωμένο για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου, διαρκής στόχος του οποίου παραμένει η αποδεδειγμένη ποιότητα των μετρήσεων, η διαπίστευσή του και η άμεση εξυπηρέτηση περιστατικών.

Κλινικό/ Εργαστηριακό Έργο