Διαδικασία Εισαγωγής Ασθενών

Η εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο αποφασίζεται σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει άμεσα, μετά από προσέλευση του ασθενή στα Επείγοντα, στα Εξωτερικά Ιατρεία, ή να προγραμματιστεί σε άλλο προκαθορισμένο χρόνο.

Και στις δυο περιπτώσεις η εισαγωγή ρυθμίζεται από το Γραφείο Κίνησης.

Ο ασθενής κατά την εισαγωγή, θα χρειαστεί να προσκομίσει στο Γραφείο Κίνησης: βιβλιάριο υγείας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ταυτότητα, κλπ, ενώ για τη νοσηλεία του ενδέχεται να ζητηθούν και τα προσωπικά του φάρμακα, διαιτολόγιο, κλπ, προσωπικά είδη (είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, κλπ). Ο ασθενής δεν είναι σκόπιμο να φέρει μαζί του πολλά είδη, ούτε αντικείμενα αξίας.