Διακηρύξεις

14 Ιουν 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Υλικών Ενδαγγειακής Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος ΩΔ8Λ469073-4Γ8.pdf380.28 KB
14 Ιουν 2019 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Νοσηλευτικών Υποδημάτων 66ΞΔ469073-Π5Ρ.pdf339.38 KB
14 Ιουν 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 21/2019 Διακήρυξη 2019_06_14_announcement.pdf197.57 KB
12 Ιουν 2019 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Βιοχημικών Εξετάσεων Diak_anos_bio.pdf1.09 MB
12 Ιουν 2019 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων Diak_Kays.pdf1.32 MB
12 Ιουν 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf521.96 KB
12 Ιουν 2019 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Καθετήρων Αιμοκάθαρσης Ω1ΑΝ469073-ΥΒ0.pdf364.53 KB
11 Ιουν 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Νοσηλευτικών Στολών 7ΖΧΕ469073-ΘΕ5.pdf319.88 KB
6 Ιουν 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 36/2019 Διακήρυξη 2019_06_06_anouncement.pdf117 KB
5 Ιουν 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 44/2019 Διακήρυξη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf207.41 KB
31 Μαϊ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.pdf764.72 KB
30 Μαϊ 2019 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Μήτρας Σκληρής Μήνιγγας Συρραφόμενη ΩΕ8Π469073-Θ7Τ.pdf318.58 KB
29 Μαϊ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Προμήθειας Ραμμάτων 20190529_ramata.pdf755.19 KB
27 Μαϊ 2019 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατρικής Γάζας 2019_05_27_gaza.pdf420.49 KB
27 Μαϊ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για 3-way-μάσκες-πεδία και Θερμόμετρα 7ΧΥΣ469073-89Ω.pdf415.99 KB
24 Μαϊ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συριγγών Αερίων Αίματος Ηπαρισμένων ΩΩΓ2469073-Μ2Σ.pdf318.21 KB
24 Μαϊ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αντλίας Νερού ΩΕΒ3469073-Μ00.pdf340.47 KB
21 Μαϊ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Καθετήρων 6ΛΒ9469073-ΗΔ8.pdf323.83 KB
9 Μαϊ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Διασύνδεσης Φορτίων Ανάγκης Παλιών Κτιρίων με Νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ΩΟΒΛ469073-33Ο.pdf352.4 KB
8 Μαϊ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ 29/2019 Διακήρυξη Ανακοίνωση.pdf190.97 KB