Γ. Ν. Θήρας: Πρόσκληση Πρόσληψης Προσωπικού Ιατρικών Ειδικοτήτων

Εκ μέρους του Αντιπροέδρου ΔΣ της ΑΕΜΥ Α.Ε. και Εντεταλμένου Συμβούλου για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, κ. Χ. Πανοτόπουλου, σας ενημερώνουμε ότι εδώ μπορείτε να βρείτε ανακοίνωση με θέμα "Επανάληψη Πρόσκλησης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιατρικών Ειδικοτήτων, στην ΑΕΜΥ ΑΕ, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας".