Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση, επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στην προκήρυξη.