Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευομένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω, επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:

α) Μίας (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας

β) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής

γ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ακτινολογίας

δ) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

γ. Για το Βαθμό του Επιμελητή Β', τίτλο άσκησης αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

δ. Για το Βαθμό του Επιμελητή Α', άσκηση ειδικότητας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.