Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Για Τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Δεμάτων Με Μεταφορική Εταιρεία