Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Υλικών Αγγειοπλαστικής - Στεφανιογραφίας