Διαύγεια

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

2 ημέρες 8 ώρες ago
Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 13:32:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6097469073-ΦΓ3
No Reply

δικηγορική αμοιβή

2 ημέρες 11 ώρες ago
Θέμα: δικηγορική αμοιβή
Ημ/νια: 20/06/2024 12:00:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΩΦΤ469073-ΒΥΕ
No Reply

Έγκριση τεχνικής μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας / Πλύσης / Σιδερώματος Ιματισμού».

2 ημέρες 11 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικής μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας / Πλύσης / Σιδερώματος Ιματισμού».
Ημ/νια: 20/06/2024 13:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΓΠΘ469073-6ΧΑ
No Reply
Checked
54 λεπτά 58 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια