Διαύγεια

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια του παρακάτω αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Χειρουργείου και του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

11 ώρες 55 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια του παρακάτω αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Χειρουργείου και του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
Ημ/νια: 03/02/2023 11:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΤΘΣ469073-ΙΟΛ
No Reply

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «Τήρηση του Τραπεζικού Λογαριασμού κίνησης του Νοσοκομείου».

11 ώρες 55 λεπτά ago
Θέμα: Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «Τήρηση του Τραπεζικού Λογαριασμού κίνησης του Νοσοκομείου».
Ημ/νια: 03/02/2023 12:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΑ469073-Ξ87
No Reply

Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθ. 33/16-9-2022 (θέμα 3ο) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ».

11 ώρες 55 λεπτά ago
Θέμα: Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθ. 33/16-9-2022 (θέμα 3ο) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ».
Ημ/νια: 03/02/2023 12:13:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Λ08469073-ΣΑΦ
No Reply

Θέμα 18ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

11 ώρες 55 λεπτά ago
Θέμα: Θέμα 18ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».
Ημ/νια: 03/02/2023 12:20:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΔΤ469073-ΝΛΞ
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ορθοπεδικής επέμβασης

15 ώρες 4 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ορθοπεδικής επέμβασης
Ημ/νια: 03/02/2023 09:19:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΚΛΕ469073-3ΜΠ
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια τροφοδοτικού FRU FEPSU FOR SFB (για αντικατάσταση ανταλλακτικού) του Μαγνητικού Τομογράφου

15 ώρες 4 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια τροφοδοτικού FRU FEPSU FOR SFB (για αντικατάσταση ανταλλακτικού) του Μαγνητικού Τομογράφου
Ημ/νια: 03/02/2023 09:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΤ8Η469073-Γ5Ο
No Reply

ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια υλικών του Xειρουργικού Τομέα

15 ώρες 4 λεπτά ago
Θέμα: ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια υλικών του Xειρουργικού Τομέα
Ημ/νια: 03/02/2023 10:46:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΟΨ469073-ΣΝΡ
No Reply

ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια εντύπων - μελανιών - υπολογιστών

15 ώρες 4 λεπτά ago
Θέμα: ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια εντύπων - μελανιών - υπολογιστών
Ημ/νια: 03/02/2023 10:50:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΜ8Ε469073-ΚΡ2
No Reply

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 47.965,65 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2020ΕΠ08810024

1ημέρα 9 ώρες ago
Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 47.965,65 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 02/02/2023 13:56:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΗΗΧ469073-8Δ2
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ορθοπεδικής επέμβασης

1ημέρα 13 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ορθοπεδικής επέμβασης
Ημ/νια: 02/02/2023 10:43:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 64Λ0469073-ΠΤ2
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια του παρακάτω αναλώσιμου αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού χειρουργείου για τις ανάγκες των χειρουργικών και ορθοπεδικών επεμβάσεων

1ημέρα 13 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και την προμήθεια του παρακάτω αναλώσιμου αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού χειρουργείου για τις ανάγκες των χειρουργικών και ορθοπεδικών επεμβάσεων
Ημ/νια: 02/02/2023 10:45:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΩΒ469073-ΧΒ8
No Reply

ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια υλικών Παθολογικού Τομέα

1ημέρα 13 ώρες ago
Θέμα: ετήσια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έτος 2023, για την προμήθεια υλικών Παθολογικού Τομέα
Ημ/νια: 02/02/2023 12:20:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟΧΠ469073-06Η
No Reply
Checked
2 ώρες 4 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια