Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.919,35 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

1 ώρα 33 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.919,35 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΡΑ469073-3Ρ7
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.083,38 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

1 ώρα 33 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.083,38 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:17:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΧΦ469073-Ρ2Ψ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 3.316,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

1 ώρα 33 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 3.316,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:25:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞ2Β469073-ΑΔ2
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.504,12 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

1 ώρα 33 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.504,12 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:31:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΧΚ469073-ΕΦ7
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».
Ημ/νια: 16/08/2022 09:43:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΤΕ469073-4Ξ5
No Reply
Checked
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια